Vendor Management; Validatie van leveranciersaanbiedingen

Afbeelding van een man die met een vergrootglas een voorstel checkt

Validatie van leveranciersaanbiedingen

Zoals bij veel corporate bedrijven wordt veel applicatieontwikkeling uitbesteed aan verschillende, mondiaal opererende, sourcing partners. Vendor- en Sourcing Management wordt daardoor een steeds belangrijker aspect bij het afsluiten van sourcing contracten.

Middels het continue valideren van de aanbiedingen van de leveranciers worden de ICT kosten structureel met 20% verlaagd. Het gaat hierbij al snel om astronomische bedragen die bespaard worden, kostenbewustzijn is in iedere corporate omgeving een issue vandaag de dag.

QSM heeft een Center of Excellence voor Vendor Management ingericht voor een grote Telecom organisatie om werkzaamheden en aanbiedingen te valideren op omvang en daarna af te zetten tegen de in het verleden geleverde gemiddelde productiviteit. Dit is als volgt opgestart:

  • Historische performance in kaart brengen
    QSM heeft de productiviteit van de leverancier vastgesteld op basis van de QSM methodiek en de historische projectgegevens van de leverancier.
  • Analyse van performance, is deze in lijn met de markt?
    De historisch performance wordt vergeleken met de markt, hoe goed performt de leverancier ten opzichte van de markt? Daarnaast worden er op basis van de historische data trendlijnen ontwikkeld voor validatie van toekomstige aanbiedingen.
  • Proposals valideren
    Op basis van de trendlijnen valideert QSM of de nieuwe aanbiedingen concurrerend zijn en welke alternatief delivery scenario’s kunnen worden overwogen. Per aanbieding wordt bepaald of deze in lijn is met de historische performance en in lijn met het marktgemiddelde. Dit vraagt nauwelijks extra tijd, maar geeft alle partijen een goed beeld van hetgeen er wordt aangeboden en wordt geleverd.

Indien een aanbieding afwijkt van de afgesproken kaders voeren we een onafhankelijke In-Dept analyse uit om te onderzoeken waar de afwijkingen zitten. Op basis van dit rapport kan de organisatie met de leverancier in gesprek om betere afspraken te maken.

Deze continue validatie is ondergebracht in een Center of Excellence waar QSM en de organisatie actief in samenwerken.

Spread the word. Share this post!