TOP – Totally Optimized Projects

TOP - Totally Optimized Projects

97% van alle projecten kost meer dan ze opleveren!

De gepatenteerde TOP (Totally Optimized Projects) aanpak biedt organisaties een handvat om projecten meer te laten opleveren dan ze kosten. De TOP aanpak focust op het vooraf bepalen en vastleggen van waarde met als doel: het realiseren van die waarde!

Sinds 2018 is QSM de vertegenwoordiger voor TOP in Nederland. Het unieke aan TOP is het zeer uitgebreide materiaal dat in de afgelopen 30 jaar in de praktijk is gebracht en gedocumenteerd.

TOP - Totally Optimized Projects

TOP pakt het probleem aan van falende projecten, gecompromitteerde strategieën en slecht investeringsrendement door u uit te rusten met de ontbrekende strategie en tools, technieken en processen voor het leveren van waarde.

TOP maakt gebruik van nieuwe principes die het orthodoxe denken over effectieve strategie en projectuitvoering uitdagen om snel betere resultaten te leveren en uw vermogen op te bouwen om uw strategieën en projecten met succes uit te voeren.

TOP daagt de orthodoxe projectperspectieven uit die de projectprestaties de afgelopen 30 jaar niet hebben verbeterd, ondanks de enorme inspanning en geïnvesteerde middelen.

TOP ondersteunt iedereen die een rol speelt bij strategie en projectuitvoering; van Boards & CEO's tot technische projectmanagers; met zakelijke of technische perspectieven; in grote organisaties of klein; in elke branche. Iedereen kan TOP toepassen om hun succes te verbeteren.

De 10 principes van TOP zullen uw manier van denken, aanpak en beheer van strategie en projectuitvoering veranderen!

TOP - Totally Optimized Projects richt zich op waarde creatie

 • Principe 1 - Bekijk projecten als zakelijke initiatieven
  Projecten zijn het middel om strategie en verandering tot stand te brengen - geen doel op zich
 • Principe 2 - Ken uw gewenste bedrijfsresultaten
  De resultaten bepalen wat u probeert te bereiken wanneer de toekomst "precies goed" werkt. Als u uw resultaten kent, kunt u alles op elkaar afstemmen om ze te leveren
 • Principe 3 - Waarde leveren en de kosten beheersen
  Waarde is de reden waarom u projecten uitvoert - kosten creëren geen waarde, maar kostenoverschrijdingen kunnen het vernietigen

 • Principe 4: streef naar succes in plaats van mislukking te vermijden
  Meet succes door de volledige levering van bedrijfsresultaten - de resultaten, voordelen en geleverde waarde; in plaats van de projectinputs - gemeten als de 'ijzeren driehoek' van tijd, kosten en specificaties
 • Principe 5 - Beheer uw padafhankelijkheid (in plaats van het kritieke pad)
  Hoewel uw kritieke pad kan veranderen, worden uw resultaten en succes bepaald door uw cumulatieve beslissingen en keuzes - uw padafhankelijkheid
 • Principe 6: Werkprocessen leveren in plaats van functies
  Uw organisatie draait op processen, niet op functies. Wanneer u stukjes proces 'repareert', kunt u de zaken zelfs erger maken
 • Principe 7 Bouw het vermogen van uw organisatie om waarde te leveren
  De ‘value delivery-mogelijkheid’ van uw organisatie bepaalt welke soorten projecten u met succes kunt leveren en de werkelijke netto-waarde die wordt gerealiseerd met uw projectinvesteringen. Projecten aannemen die verder gaan dan uw mogelijkheden, garandeert tot op zekere hoogte een mislukking. Het opbouwen van uw ‘capaciteiten’ is een kritische verantwoordelijkheid van het bestuur / de uitvoerende macht
 • Principe 8 - Nieuwe mentale modellen aannemen en valse overtuigingen elimineren
  Veel van wat wordt aangenomen dat waar is over projecten, is in feite onjuist. Je moet je valse overtuigingen elimineren om vooruit te komen en te verbeteren
 • Principe 9 - Ontwikkel uw denken om innovatie en leren te versnellen
  Strak, gestructureerd, 'ontwikkeld' denken kan buitengewone resultaten opleveren. Te vaak wordt er te weinig nagedacht over strategie-uitvoering en waarde-levering
 • Principe 10: maak van iedereen een 'expert' in het project
  Door onzichtbare ‘stilzwijgende’ kennis om te zetten in deelbare ‘gecodificeerde’ kennis, kunt u iedereen een expert maken

Meer weten over TOP?

Geïnteresseerd in Business Case Management?