In de praktijk: Case financiële dienstverlener

Case financiële dienstverlener

Nieuwe functionaliteiten en aanpassingen in de financiële IT-systemen waren noodzakelijk om te voldoen aan een nieuwe internationale standaard binnen het bank- en verzekeringswezen.Onze klant in deze case, een financiële dienstverlener, had minder dan een jaar (beschikbare) tijd om deze uitdaging te realiseren. Het behalen, van de door de overheid gestelde deadline, was dan ook het uitgangspunt voor QSM.

Nooit meer een ambitieuze deadline missen

Bij elk project moeten alle afhankelijkheden in kaart worden gebracht. Wat behelst het IT-project, binnen welke tijd moet het opgeleverd worden, hoeveel mensen werken aan dit project en op welke werkwijze wordt dit project uitgevoerd? Kortom, het projectplan bevat alle ins en outs en dient als basis voor een juiste uitvoering ervan. Helaas biedt dit nog niet de juiste handvatten om de deadline te halen.

Na een grondige analyse door QSM, waarbij de omvangberekening van 1.000 functiepunten (fp) en een teambezetting van zeven tot negen fte’s als uitgangspunt zijn genomen, bleek er een te grote kans op uitloop en het missen van de gestelde deadline

Afbeelding van een financiële dienstverlener voor de case

De juiste alternatieven voor een haalbare planning

Het niet nakomen van de deadline was uitgesloten daarom heeft QSM enkele adviezen uitgebracht om een effectievere en productievere manier van samenwerking voor te stellen.

Kleinere teams – betere prestaties

Met de wetenschap dat het verdelen van een team in kleinere teams (met ieder een eigen stukje functionaliteit) productiever uitpakt heeft QSM alternatieven doorgerekend. Uiteindelijk is het team verdeeld over twee kleine teams.

Menselijk aspect

Met het alleen opvolgen van advies en opsplitsen van het team in kleinere teams maakt nog niet dat het project ook daadwerkelijk voorspoediger zal verlopen. De teams zelf moeten er ook vertrouwen in hebben. Aandacht voor het menselijke aspect door het management, projectleider en scrummaster is hiervoor noodzakelijk.

Continue voortgang meten

Na elke sprint heeft QSM de voortgang gemeten om zodoende het zicht op de eigen gestelde planning (ruim voor de gestelde deadline) te houden. Deze werkwijze gaf de teams inzicht en daarmee vertrouwen in het werkproces en daarmee in het verdere verloop van het project. Waardoor zij minder druk ervoeren en er productiever en efficiënter gewerkt werd.

"Succesvolle lancering, binnen de gestelde deadline, van het IT-project dankzij de analyse en tussentijdse metingen per sprint."

Conclusie

Het bestuderen en uitwerken van mogelijke alternatieven aan het begin van een traject in combinatie met voldoende commitment van de gehele projectgroep binnen een organisatie levert nieuwe inzichten en werkwijzen op om het project volgens planning af te ronden. Daarnaast is het van belang om tussentijds en na elke sprint te evalueren wat de status is om hiermee waar nodig tijdig bij te sturen. Kortom een continue proces waardoor met deze precisie dit traject tot een goed einde is gekomen.

QSM helpt u om Grip op IT te krijgen

Benieuwd of QSM u kan helpen?

Spread the word. Share this post!