Grip op IT

Grip op IT

Is Grip op IT nog wel nodig? Ongeacht de ontwikkelomgeving, iedere organisatie heeft te maken met uitdagingen binnen haar IT-organisatie. Unieke doelstellingen en verwachtingen zorgen ervoor dat het beste traject voor uw softwareontwikkeling regelmatig opnieuw uitgevonden moet worden.

Agile, DevOps, IT4IT, ITIL 4 allemaal ontwikkelingen die zijn gericht op het sneller en voorspelbaarder leveren van IT-oplossingen. Daarnaast zijn er een aantal hybride vormen zoals Agifall en Wagile. In Nederland zijn we daar niet gestopt. Veel grote bedrijven en organisaties hebben een “eigen” implementatie van één van deze methoden ontwikkeld. Bij Agile is het uitgangspunt dat de gehele organisatie een Agile cultuur heeft, waarbij zelfsturing een belangrijk aspect is.

Met de komst van Agile lijkt de voorspelbaarheid van IT-projecten sterk te zijn verbeterd. Per slot van rekening weet je vooraf hoeveel teams, van welke grootte, hoelang aan de slag gaan. Als je dat vertaalt naar geld heb je budget en opleverdatum vastgesteld. Maar is dat wel zo? En krijg je inderdaad het “systeem” waarvoor je budget is bedoeld?

Grip op Agile IT

Het probleem van Agile is misschien niet zozeer de aanpak, maar meer de veronderstelling dat de cultuur binnen de gehele organisatie Agile is. In startups zoals Spotify heb je de mogelijkheid om een cultuur te creëren en mensen te werven die binnen deze cultuur passen. Bij oudere organisaties, die vaak ook al verschillende fusies hebben meegemaakt, heb je die keuze niet. Het moet dus niemand verwonderen dat er bij veel organisaties buiten de IT-afdeling geen Agile cultuur heerst. Om deze reden krijgt QSM vaak vragen uit het (financieel) management om tussentijds een objectief beeld te geven van de projectstatus of om vooraf een 2nd opinion op een offerte of projectvoorstel te geven. Lees onze case uit de financiële wereld.

Van verwachtingsmanagement, risicobeheersing tot aan kostenbesparing QSM denkt met u mee met als doel inzicht en grip op uw IT. Bij onder andere onderzoek naar de haalbaarheid van uw softwaretrajecten en de implementatie van pakketten baseren wij ons op onze eigen database van maar liefst 13 duizend afgeronde softwareprojecten.

U staat nog aan het begin?

Hoe staat uw project ervoor?