Tools

QSM levert organisaties de handvatten in de vorm van hulpmiddelen voor een realistische en voorspelbare IT-ontwikkeling. Ook met de komst van (scaled) Agile zien we dat projectmanagement succesfactoren in termen van: kwaliteit, doorlooptijd, budget en effort nog steeds vaak onvoldoende in control zijn. Met onze hulpmiddelen vermindert u budgetoverschrijdingen en bent u in staat om leveranciersvoorstellen objectief te kunnen toetsen op hun haalbaarheid.

Projectsucces vergroten in de context van gewenste uitkomsten, kan worden bereikt door het gebruik van onze “Business Case Management” methodiek.

On-Premise hulpmiddelen

De On-Premise oplossingen geven de mogelijkheid om meer In-depth analyses te maken over alternatieve ontwikkelscenario’s, risico inschattingen, trendlijnen, benchmarking, resourceplanningen en portfoliobeheer. Samen met bijvoorbeeld het gebruik van Jira/Confluence levert dit belangrijke objectieve informatie voor (project) Management, Inkoop en leveranciersmanagement.

Online projectdata op maat voor uw hele organisatie

  • Weet u niet of een softwarevoorstel haalbaar is of juist gedoemd is te mislukken?
  • Kunt u niet vaststellen of aannames van een leverancier realistisch zijn? 
  • Wilt u weten of het toevoegen van meer programmeurs helpt of juist een negatief effect heeft?
  • Bent u voor vragen over projectverwachtingen afhankelijk van anderen in uw organisatie?
  • Wilt u ook inzichten direct ter beschikking kunnen stellen uw managers en de CxO-laag?

Is uw antwoord ja op een of meer van bovenstaande vragen? Dan is het tijd om met een set aan online tools om eenvoudig projectdata te raadplegen, plannen te toetsen en informatie te delen, op elk niveau in uw organisatie.

  • Door de gestroomlijnde autorisatiestructuur en de gebruikersvriendelijke interface kunnen meer mensen in verschillende functies binnen uw organisatie gebruikmaken van deze kennis.
  • Het vergroot het inzicht en draagt zo bij aan een betere transparantie en (internationale) samenwerking binnen uw organisatie.

Er zijn verschillende instapmogelijkheden. We komen graag de tools demonstreren. Een optie is het tijdelijk uitbesteden van projectanalyses aan en een opleidingstraject in te gaan. Tenslotte kunnen wij met u ook de ambitie waarmaken van een volledig ingericht Center of Excellence in uw organisatie.

Meer weten? Vraag een demo!