Inkoper

Inkoper: de beste deal voor jouw bedrijf

Inkoper de beste deal voor jouw bedrijf

Als inkoper moet je de beste deal voor jouw bedrijf realiseren. Dat is niet altijd de laagste prijs maar wel vaak de “best value for money”. Om dat te realiseren ben je continu offertes en voorstellen aan het toetsen. Enerzijds om te beoordelen of een voorstel aansluit op de wensen van de business. Anderzijds om een beeld te krijgen van het betrouwbaarheidsgehalte van een voorstel. Denk bijvoorbeeld aan: “Is de prijs goed; niet te hoog of te laag?” of “Is het aangeboden tijdsbestek wel haalbaar?”.

QSM ondersteunt inkopers bij het beantwoorden van deze vragen met services en tools. Een paar voorbeelden van vragen waar wij inkopers mee ondersteunen:

Wat is een realistische markt uitvraag?

Wat kan ik realistisch gezien vragen van mijn leveranciers? Hoe zorg ik dat een uitvraag voor bijvoorbeeld een aanbestedingstraject voldoende informatie levert zodat voorstellen van leveranciers ook reëel zijn?

Met name de omvang, de complexiteit van het gewenste systeem en het moment dat het live moet zijn hierbij belangrijke paramaters. Onduidelijkheid over één van deze drie kunnen ervoor zorgen dat leveranciersvoorstellen de plank flink mis slaan.

SLIM collaborate is een SaaS oplossing die u helpt om uw (gekalibreerde) omvang, complexiteit en go-live moment gebruiken om te bepalen welke resources en kosten er verwacht kunnen worden van leveranciersvoorstellen. Enerzijds helpt het u om een goede vraag aan de markt te stellen, anderzijds helpt het leveranciers een goede inschatting te maken.

Is de aanbieding van de leveranciers marktconform?

Marktconformiteit van een aanbieding is eenvoudig te toetsen door een viertal parameters mbtcomplexiteit, doorlooptijd, omvang en effort in te voeren in SLIM Collaborate. Hieruit komt een risico analyse op de aanbieding. Is het plan zeer risicovol of nagenoeg onuitvoerbaar? Of zijn er veel te veel resources en tijd gerekend waardoor het plan zeer conservatief is.

SLIM collaborate is een SaaS oplossing die u eenvoudig een risicoprofiel laat zien van een aanbieding of plan. 

Is de doorlooptijd die de leverancier offreert haalbaar?

Het plan van de leverancier levert verschillende dimensies van informatie. Voor u kan het belangrijk zijn om een realistisch beeld te krijgen over de afrondingsdatum van een traject omdat de ‘Time toMarket’  voor u belangrijk is of dat weer het startpunt is voor een andere activiteit binnen uw organisatie. QSM kan met gebruik van haar database goed inschatten of de doorlooptijd die wordt opgegeven realistisch is of niet.

SLIM collaborate is een SaaS oplossing die u met een aantal metrieken als omvang, effort/budget en doorlooptijd een beeld kan geven of uw traject haalbaar is. 

SLIM Estimate kan met gebruik van ‘solve for duration’ aangeven wat de meest realistische doorlooptijd is van een traject

Leverancier biedt aan in alternatieve eenheden (Epics, Story points, FPA), wat nu?

Binnen het huidige Agile tijdperk wordt er een grote diversiteit aan omvang maten gebruikt voor de ontwikkeling van IT binnen organisaties. Het grote nadeel van al deze omvang maten is dat ze ten opzichte van elkaar moeilijk te vergelijken zijn ze geen objectief beeld weergeven van de omvang. QSM heeft aangetoond dat er een correlatie bestaat tussen de verschillende Agile metrieken en de objectieve eenheden als Functiepunten of SNAP punten. Door deze te kalibreren worden trajecten weer beter beheersbaar, transparanter en voorspelbaarder.

SLIM collaborate is een SaaS oplossing die kan werken met marktgemiddelde omvangsmaten maar ook met gekalibreerde ‘eigen’ data. Dit maakt estimates betrouwbaarder en zorgt voor steeds accurater gebruik van feasibility functionaliteit.

Leverancier biedt een aantal sprints aan, wat kan ik hiermee?

QSM heeft gezien dat een aantal softwareleveranciers hun plannen aanleveren in een aantal sprints dat ze verkopen. Dit is zonder onderbouwing van productiviteit vaak een verkapt Time & Material contract. Want wat gaan ze opleveren in die sprints? QSM vraagt in deze gevallen een productiviteitscijfer van de scrumteams of probeert deze te achterhalen op basis van historische informatie.

SLIM Metrics geeft inzicht in de productiviteit van scrumteams en geeft u handvatten om te beoordelen of u voldoende heeft aan het aantal sprints dat wordt aangeboden om uw plannen (MVP) te realiseren.

Als u behoefte heeft aan meer informatie, neem dan contact met ons op!