Contract- en inkoopmanagement

Contract- en inkoopmanagement

In 2020 is de wereld veranderd. De uitbraak van COVID-19 heeft niet alleen een grote impact op de gezondheid van veel mensen gehad, maar ook op de manier waarop we met elkaar omgaan en de economie. Momenteel gelden er in veel landen sterke beperkingen met betrekking tot de opening van bedrijven. Dat werkt door in de besluitvorming rondom veel IT-projecten binnen zowel de overheid als bedrijven.

Veel bedrijven zullen op een heel andere manier naar de geplande IT-projecten kijken. QSM kan op basis van onze TOP methode ondersteuning bieden bij het herevalueren van de onderliggende business cases. Wij helpen u bij het naar bovenhalen van de uitkomsten van uw business case. Onze objectieve aanpak verzekert u ervan dat u geen projecten aanpakt die niet tot uw gewenste uitkomst leiden. Maar ook als u wil focussen op kostenbesparing is onze objectieve evaluatie een goede basis om tot de juiste beslissing te komen.

“Delivering quality costs money, not delivering quality costs capital”

Een bekende uitspraak als het gaat om softwareontwikkeling in relatie tot inkoopmanagement. Maar wat is nu de beste manier om uw leveranciers te contracteren en welke afspraken dienen centraal te staan? En hoe marktconform zijn uw sourcing contracten?

Vergelijk uw contract met ruim 13.000 software referentieprojecten, zodat u een helder inzicht krijgt van de marktconformiteit en haalbaarheid. Wij stellen de productiviteit van de leverancier vast op basis van eerder uitgevoerde projecten of marktreferentiedata. U krijgt hiermee objectief inzicht in de productiviteitsontwikkeling van sourcing partners versus de markt.

Voordelen

  • Optimale koppeling van uw inkooporganisatie met de veranderende markt van o.a. agile ontwikkelingen
  • Rust gedurende de contractduur door het sluiten van de beste deals, puur gebaseerd op feiten
  • U bent in het bezit van meetbare contracten waar ook de leverancier zich in kan vinden

Contract- en inkoopmanagement. Grip op Agile: Vooraf

"De beste balans tussen tijdsbesteding en meetbaarheid van geleverde kwaliteit!"

"Een solide projectstart en een vertrouwde basis voor het beheersen van het IT-traject!"

Lees onze publicaties over contract- en inkoopmanagement

objectief inzicht in productiviteitsontwikkeling sourcing partners

wat is de beste manier om leveranciers te contracteren