Audit IT-proces

Audit IT-proces

Hoe is een traject verlopen, waar zaten eventuele knelpunten en waar moet in de toekomst rekening mee gehouden worden om eventueel dispuut te voorkomen of verbeteringen aan te brengen? Wij voeren gericht onderzoek uit met als doel inzicht te geven in de besturing en processen betreffende een traject. Door middel van verschillende analyses op basis van documentatie en interviews bieden we objectief inzicht in hetgeen zich voorgedaan heeft. Met als eindresultaat een objectief oordeel. Op basis van onze ervaringscijfers geven we aan wat in een dergelijk traject verwacht had mogen worden.

"Een IT-project audit maakt de besturing en processen die spelen binnen het project transparant en biedt objectief inzicht in de actuele status van het project!"

Het auditproces

Reconstructie: Een reconstructie van het projectplan en tot dusverre projectverloop vindt plaats op basis van de geleverde documentatie vanuit het projectdossier, vanaf het moment van totstandkoming van de opdracht tot aan de huidige actualiteit. Aspecten zoals besluitvorming, changes, exceptions, scoping en gedane opleveringen spelen hierbij een belangrijke rol.

Observatie: Inzicht in observaties die voortkomen uit de reconstructie. Deze observaties geven feitelijke en objectieve overeenkomsten en/of verschillen weer zonder enige vorm van oordeelsvorming.

Oplevering: Indien gewenst stellen wij ook vast wat er daadwerkelijk is geleverd met de daaraan gerelateerde kwaliteit, inspanning en productiviteit en waar het project eindigt bij ongewijzigd beleid.

Scenarioplanning: Inzicht in verschillende alternatieve scenario’s bieden de mogelijkheid om uw project bij te sturen naar een acceptabele bandbreedte.

IT-proces audit

Voordelen

 • Onafhankelijke analyse
 • Transparantie en beheersbaarheid
 • Tijdig kritische risico’s onderkennen
 • Ongewenste verrassingen vermijden
 • Weloverwogen adequate maatregelen nemen
 • Initiële verwachtingen waarmaken
 • Lering uit een project halen
 • "Een objectieve beschouwing geeft een helder beeld van de processen die zich afspelen rondom het IT-project en dus van invloed op de resultaten zijn!"

  Lees over Agile versus Waterfall

  Interesse in een audit van uw IT-proces?