Projectstatus

Hoe staat het IT-project ervoor?

Hoe staat het IT-project ervoor en als u niks doet, hoe en wanneer eindigt het project? Om inzicht te krijgen in de huidige status maken wij een projectfoto. Dit levert een objectief en op feiten gebaseerd, statusoverzicht. De analyse zoomt in op die aspecten die belangrijk zijn voor de besluitvorming over de wijze waarop het wordt voortgezet. Loopt het volgens plan en wat zijn de verwachtingen ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit om het traject volledig te realiseren.

Om de status van een IT-traject te bepalen vindt, op feiten gebaseerd, een reconstructie plaats van het (al dan niet) aanwezige projectplan. Op basis van deze feitenanalyse is het mogelijk de daadwerkelijke status in kaart te brengen en aan te geven waar het traject bij ongewijzigde voortgang zal uitkomen.

Voordelen

  • Transparantie: rapportage over de voortgang maar ook over hetgeen reeds technisch gerealiseerd is.
  • “Dashboard” projectfoto; overzichtelijke en begrijpelijke rapportage voor het management om projectverrassingen te voorkomen.
  • Projectzekerheid: concrete en tijdige aanbevelingen om het IT-traject in juiste banen te leiden.
" Zekerheid en creatie van een gezamenlijke basis voor de besluitvorming over de projectvoortgang. "

Weten hoe QSM u kan ondersteunen?

Hoe staat het IT-project ervoor?

Lees onze publicaties over de projectstatus

Met de juiste verwachtingen meer grip op IT-schattingen

We hebben er allemaal wel eens last van: het onderbuik gevoel… Misschien dat de één nog niet weet waar dit gevoel vandaan komt, maar waar een ander al precies weet…

Menselijk kapitaal – de optimale inzet voor uw Portfoliomanagement

Het aftellen is begonnen… het einde van het jaar is alweer in zicht. Met het einde van de herfst is de economie weer aangetrokken, zijn er weer meer mensen aan het werk en zijn de wegen weer overvol…

Waarom Software Projecten zakelijke leiders in verwarring brengen

Waarom Software Projecten zakelijke leiders in verwarring brengen? Er is een oud gezegde dat als je gereedschap een hamer is, alles eruit ziet als een spijker. We gebruiken de lessen…