Vooraf een 2nd opinion

Hoe haalbaar is uw plan of de offerte van uw leverancier?

Hoe realistisch is het IT-plan of offerte van uw leverancier? Wij kunnen uw business case, plan of de offerte van uw leverancier toetsen. Op basis van een 2nd opinion met een scenario-analyse ontvangt u een onderbouwd uitgangspunt om het traject te realiseren. Met duidelijke parameters die laten zien welke scenario’s realistisch zijn en die u de keuze geven uit het snelste, voordeligste en kwalitatief beste plan. Prioritering, budgettering en verwachtingen worden op basis van feitelijke informatie onderbouwd.

De haalbaarheid van softwaretrajecten kan al in een heel vroeg stadium getoetst worden, ongeacht het gekozen ontwikkelplatform of ontwikkelmethode. Offertes en projectplannen valideren wij op haalbaarheid en marktconformiteit.

"Krijg meer zekerheid en grip op het verloop en de kosten van een softwaretraject en bespaar geld en onnodige discussies."

"De ideale basis om projectplannen en/of offertes met opdrachtgevers en leveranciers te bespreken en te komen tot een optimaal resultaat."

Voordelen van een 2nd opinion

  • Voorkomt onhaalbare, te dure of te goedkope aanbiedingen
  • Reduceert risico’s
  • Optimaliseert projectplannen en aanbiedingen door het geven van inzicht in alternatieve oplossingen

Weten hoe QSM u kan ondersteunen?

Afbeelding van mer voor 2nd opinion relevante informatie

Lees onze publicaties over een 2nd opinion

Acht tips om een projectofferte te valideren

Het is en blijft een lastige klus voor IT-managers om offertes van IT-dienstverleners op waarde te schatten. Het is appels met peren vergelijken. Hoe selecteert een manager de juiste offerte? Matthijs Lokhorst, consultant bij QSM geeft tips…

Validatie van leveranciersaanbiedingen

Zoals bij veel corporate bedrijven wordt veel applicatieontwikkeling uitbesteed aan verschillende, mondiaal opererende, sourcing partners. Vendor- en Sourcing Management wordt daardoor een steeds belangrijker aspect bij het afsluiten van sourcing contracten….