IT-Benchmark

IT-Benchmark

Het achteraf vaststellen van de daadwerkelijke omvang en hetgeen is geleverd, is noodzakelijk voor een juiste afsluiting van het IT-project. Dat spreekt voor zich. Toch is het aanbevelenswaardig om ook naar de uiteindelijk behaalde productiviteit te kijken, de bruto en netto gerealiseerde functionaliteit en de feitelijke kwaliteit (zoals het aantal defects in de eerste drie maanden na ingebruikname). Deze parameters verschaffen u namelijk niet alleen belangrijke indicaties voor de kwaliteit van het afgeronde traject maar ook belangrijke criteria om volgende IT-doelstellingen in een vergelijkbare setting aan te sturen.

"Uit het IT-benchmarkonderzoek is gebleken dat de productiviteit gemiddeld 6 maal hoger ligt dan bij traditioneel software ontwikkeling"

Voordelen

  • Objectieve en feitelijke IT-benchmark op eigen productiviteit, beheersbaarheid en kwaliteit
  • Heldere, overzichtelijke analyses en rapportages
  • Analyses gegrondvest op vastgelegde kennis van ruim 13.000 afgeronde softwareprojecten (de QSM-industriedatabase)
  • IT-Benchmark

    "We zijn verheugd om zo goed te scoren op de benchmark van QSM. Dit zegt niet alleen iets over de kwaliteit van onze diensten, maar is ook het bewijs dat ons concept werkt. We bieden een unieke methode die qua ontwikkelsnelheid, efficiƫntie en flexibiliteit veel beter scoort dan zowel pakketsoftware als maatwerk!"

    Lees onze gerelateerde publicaties

    IT-Benchmark: Menselijk Kapitaal