Risicobeheersing

Risicobeheersing – Bewaak uw ontwikkelproces gedurende het traject

Herkent u de veranderende vraag die ontstaat tijdens de ontwikkeltrajecten van uw IT-organisatie, waardoor de koers van uw traject verandert? Met QSM herpakt en verstevigt u uw grip op uw IT-traject of -portfolio. Bewaak uw ontwikkelproces gedurende het verloop van het traject en constateer of het zich conform de gewenste planning ontwikkelt. U behoudt de controle met een overzichtelijke rapportage waarbij uitgangspunten, huidige status en de uitkomst wordt weergegeven. Hierdoor kunt u tijdig bijsturen en behoudt u de garantie op een succesvol projectverloop.

  • Een objectieve momentopname, vooraf, tussentijds of achteraf biedt ruimte voor herplanning van beschikbare middelen en resources.
  • Scenario analyses bieden objectieve inzichten hoe IT-projecten verlopen bij veranderende omstandigheden.

Oplossingen bij dit thema

Projectstatus

Hoe staat het IT-project ervoor en als u niks doet hoe en wanneer eindigt het? Om inzicht te krijgen in de huidige status maken wij een ‘projectfoto’.
Dit levert een objectief en op feiten gebaseerd, statusoverzicht. De analyse zoomt in op die aspecten die belangrijk zijn voor de besluitvorming over de wijze waarop het wordt voortgezet.

IT-Benchmark

Het achteraf vaststellen van de daadwerkelijke omvang en hetgeen is geleverd is noodzakelijk voor een juiste afsluiting van het IT-project. Dat spreekt voor zich. Toch is het aanbevelenswaardig om ook naar de uiteindelijk behaalde productiviteit te kijken, de bruto en netto gerealiseerde functionaliteit en de feitelijke kwaliteit (zoals het aantal defects in de eerste drie maanden na ingebruikname)

Haalbaarheid IT

Hoe realistisch is het IT-plan of offerte van uw leverancier? Wij kunnen uw business case, plan of de offerte van uw leverancier toetsen. Door middel van een scenario-analyse ontvangt u een onderbouwd uitgangspunt om het traject te realiseren. Met duidelijke parameters die laten zien welke scenario’s realistisch zijn en die u de keuze geven uit het snelste, voordeligste en kwalitatief beste plan.

Portfoliomanagement

Met portfoliomanagement ontvangt u feitelijk inzicht in uw complete IT-portfolio.
We starten met inventarisatie van de projecten binnen het portfolio, en creëren inzicht in de huidige status van de projecten, eventueel aangevuld met scenario’s. Daarna volgt een sanity check op de eigen schattingen ten behoeve van de beoordeling van risico’s

Applicatiebeheerscan

De kosten voor beheer bedragen tegenwoordig 70% van de totale kosten van informatiesystemen. Het efficiënt en effectief inrichten van de beheerorganisatie is daarom cruciaal. Onze beheerscan geeft inzicht of het beheer efficiënt wordt uitgevoerd en brengt verbeterings- en besparingspotentieel in kaart.

Audit IT-proces

Hoe is een traject verlopen, waar zaten eventuele knelpunten en waar moet in de toekomst rekening mee gehouden worden om eventueel dispuut te voorkomen of verbeteringen aan te brengen? Wij voeren gericht onderzoek uit met als doel inzicht te geven in de besturing en processen betreffende een traject.

Productiviteitsscan

Welke productiviteit heeft u behaald en waar staat u ten opzichte van de markt en uw concurrenten, hoe verhoudt de doorlooptijd en benodigde inspanning zich tot de hoeveelheid gerealiseerde functionaliteit. Deze productiviteitsscan maakt dit en meer inzichtelijk.