Projectmanager-Scrum Master-PMO

Projectaansturing in Agile omgevingen

Projectmanagers, Scrum Masters en het PMO maken gebruik van een Can Ban bord

Als projectaansturing in de brede zin (Projectmanager-Scrum Master-PMO) ben je primair belast met het bewaken van het proces en het realiseren van de Business Case. (business value).

Om de investeringskant van de business case te kunnen bewaken heeft QSM een aantal services en tools ontwikkeld die voor, tijdens en na een project, stuurinformatie geven aan de projectaansturing.

Relevante zaken voor projectaansturing zijn:

Hoe zorg ik dat ik start met een haalbaar plan?

Een projectplan of minimum viable product (MVP) heeft een aantal kenmerken. Er wordt minimaal iets gezegd over het ‘wat’ (omvang en complexiteit), het hoe lang (doorlooptijd) en met hoeveel teams (effort/budget). Een reële inschatting van deze aspecten zorgt voor minimale frustratie tijdens het traject en minimale risico’s op overschrijdingen in budget, doorlooptijd of scope. QSM kan de projectaansturing hier op diverse gebieden mee helpen.

SLIM Estimate en SLIM Collaborate geven u de mogelijkheid om te spelen met alle relevante metrieken om zo te komen tot een optimaal planscenario. Een planscenario dat ten opzichte van de benchmarkgroep ook realistisch is. 

SLIM Metrics geeft inzicht in de productiviteit van scrum- en projectteams en geeft u stuurinformatie over een haalbaar planscenario. Deze informatie kan als inputinformatie gebruikt worden voor SLIM Estimate.

Hoe kan het dat mijn project uit de pas loopt en wat kan ik daaraan doen?

QSM maakt nog steeds mee dat projecten of change activiteiten niet gaan zoals vooraf verwacht. Dit kan te maken hebben met te ambitieuze plannen (hoog risicoprofiel) of met onvoldoende stuurinformatie tijdens het traject (over bijvoorbeeld het aantal defects). QSM is in staat met haar services en tools u te helpen het plan te reconstrueren en daarbij een realistische marktconforme forecast te krijgen. Door middel van monitoring kunnen de tools u helpen om de impact te zien van scopewijzigingen, productiviteitsafwijkingen en grote hoeveelheden defects. Structurele impactanalyses met de tools geven u de handvatten om te kunnen sturen.

SLIM Estimate helpt u om u als Projectmanager-Scrum Master-PMO uw plan te reconstrueren en zo te zien of het plan van begin af aan haalbaar is geweest. En geeft u de handvatten om realistische parameters te zetten op het verdere verloop van uw project. Deze informatie biedt eveneens inputinformatie om SLIM control zo effectief mogelijk te kunnen gebruiken.

SLIM Control geeft u de mogelijkheid een impactanalyse te doen op basis van voortgang, defects en scopewijzigingen. Hierdoor heeft u snel inzicht in de oorzaken van uitloop in uw project en heeft u de informatie die u nodig heeft om uw omgeving te kunnen managen.

Leveren mijn teams de productiviteit die ik van ze mag verwachten?

Hoewel Agile niet in het leven is geroepen om zo productief mogelijk te kunnen ontwikkelen is het wel prettig om een beeld te hebben van de productiviteit van één of meerdere scrumteams. In de voortgang en het managen van de verwachtingen is dit een essentieel onderdeel. Je kunt alles weten over de omvang, kwaliteitsniveau, de effort en de doorlooptijd, als je productiviteit niet te voorspellen is geeft het weinig tot geen informatie over de afronding van een project. QSM geeft de tools om productiviteit te benchmarken.

SLIM Metrics geeft inzicht in de productiviteit van scrum- en projectteams en geeft u stuurinformatie over een haalbaar planscenario. Metrics maakt gebruik van trendlijnen over de productiviteit van vergelijkbare trajecten om zo te laten zien hoe de productiviteit van uw teams is ten opzichte van vergelijkbare, afgeronde projecten.

SLIM Collaborate gebruikt data van SLIM Metrics en uw eigen historische data om aan te geven welke productiviteit u kunt verwachten. Hiermee kunt u ook doelproductiviteit vaststellen

Hoe kan ik binnen mijn project objectief de voortgang monitoren?

Het is raadzaam, met name binnen grotere trajecten, op structurele basis de voortgang te monitoren. Dit kan met behulp van de SLIM tools. Als u de voortgangsmetriekenbijhoudt en dit combineert met wijzigingen in scope, dan krijgt u een beeld van het effect op de forecast van het project. Dit levert u grip en maximale objectieve informatie over de voortgang richting uw opdrachtgevers.

SLIM Control geeft u de mogelijkheid een impactanalyse te doen op basis van voortgang, defects en scopewijzigingen. Hierdoor heeft u snel inzicht in de oorzaken van uitloop in uw project en heeft u de informatie die u nodig heeft om uw omgeving te kunnen managen.

Vragen? Neem contact met ons op