On Premise Tools

On Premise Tools: Slim Estimate, Slim Control, Slim Metrics, Slim Masterplan

QSM's On-Premise Tools geven de mogelijkheid om diepgaandere analyses te maken met betrekking tot alternatieve ontwikkel scenario’s, risico inschattingen, trendlijnen, resource planningen en portfolio beheer. Bovendien geeft het de mogelijkheid tot benchmarking.

Samen met Jira/Confluence levert dit belangrijke objectieve informatie voor (project) Management, Inkoop en leveranciersmanagement.

SLIM Estimate

Onderbouwde schatting van uw project

Leveren spreadsheet schattingen niet het juiste resultaat?
Worstelt u met de vraag of de kosten, de doorlooptijd of de omvang realistisch is?
Heeft u moeite om de beschikbare resources af te stemmen op de realistische vraag?
Vindt u het lastig om te bepalen of verwachtingen op een ‘ramp’ zullen uitdraaien?
Is uw antwoord ja op een of meer van bovenstaande vragen? Dan is het tijd voor SLIM Estimate®.

SLIM Estimate is een geavanceerde module waarmee u onderbouwde inschattingen kunt maken. Dit is een uitstekende basis om op managementniveau verantwoorde uitspraken te kunnen doen over benodigde resources, uren en te verwachten doorlooptijden.

QSM kan putten uit de onderliggende referentiedatabase. Hierin zijn meer dan 13.000 unieke en gevalideerde projecten vastgelegd
Met SLIM Estimate weet u de kosten, tijd en inspanning om aan de vraag te voldoen
SLIM Estimate is instelbaar op verschillende bouwprocessen, inclusief agile

Schat met SLIM Estimate de doorlooptijd, kosten en risico’s in van uw projecten

 • Lever schattingen op macro en gedetailleerd niveau; bespaar zo dagen in het planningsproces
 • SLIM Estimate is configureerbaar naar alle ontwerpprocessen, waaronder Agile
 • Lever in een vroeg stadium schattingen van de scope, optimale bemensing en benodigd budget
 • Evalueer de haalbaarheid van alternatieve projectplannen in relatie tot uw eigen historie
 • Valideer schattingen tegen de QSM Database, één van de grootste industriedatabases
 • Maak onderhandeling mogelijk over alternatieve doorlooptijden en budgetten
 • Maak gebruik van SLIM’s krachtige rapportagemogelijkheden
 • Pas met een druk op de knop de configuratie aan naar uw eigen wensen

SLIM Control

Bewaak uw project

Wanneer projecten van koers veranderen, is het dan moeilijk nieuwe plannen op te stellen?
Bent u gefrustreerd door overschrijdingen van kosten en tijdslijnen voor projecten?
Heeft u behoefte aan een kwantitatieve manier om uw softwareleveranciers te managen?
Is uw antwoord ja op een of meer van bovenstaande vragen? Dan is het tijd voor SLIM Control®.

Meer dan eens verlopen projecten niet volgens plan. Soms verandert ook de scope. Met SLIM Control houdt u uw projecten op koers via geavanceerde statistische technieken. Vergelijk projectplannen met de daadwerkelijke resultaten van projecten. Laat de actuele voortgang zien van het project en genereer een inschatting wanneer het project gereed is.

Een geobjectiveerd beeld van de werkelijke status van een project
De impact van wijzigingen in het projectplan doorrekenen en tijdig bij te sturen

Met QSM SLIM Control bent u in staat uw projecten op koers te houden

 • Monitor de actuele voortgang van het project tegen het plan, op macroniveau
 • Maak een inschatting gebaseerd op actuele informatie
 • Evalueer verschillende opties voor de inzet van personeel
 • Maak alternatieve plannen inzichtelijk na wijzigingen tijdens de uitvoering van het project
 • Geeft via stoplicht-overzichten waarschuwingen, wanneer van projectdoelen wordt afgeweken
 • Geeft de productiviteit weer tijdens de uitvoering van het project
 • Biedt management informatie om te kunnen bijsturen tijdens de uitvoering van het project
 • Beoordeel de projectstatus in een oogwenk
 • QSM SLIM Control laat op basis van de actuele voortgang zien wanneer het project gereed is!

SLIM Metrics

Benchmark uw project

Wilt u weten hoe uw teams presteren in vergelijking tot de markt?
Wilt u voordelen van nieuwe processen, methoden of hulpmiddelen kunnen meten?
Wilt u uw historische prestaties gebruiken om nieuwe projecten te plannen?
Is uw antwoord ja op een of meer van bovenstaande vragen? Dan is het tijd voor SLIM Metrics®.

SLIM Metrics helpt u met de referentieniveaus voor de prestaties van al uw projecten, bewaart projectgeschiedenissen, beoordeelt concurrentieposities, identificeert knelpunten, kwantificeert de voordelen van procesverbeteringen, en verdedigt toekomstige projectschattingen.

Een krachtig hulpmiddel waarmee u zelf een benchmark kunt uitvoeren op uw eigen projecten
Vergelijken met projecten van overeenkomstige bedrijven en uw industrie (Peer Groups)
Met SLIM Metrics heeft u antwoord op uw vragen rondom performance van projecten

Realiseer verbeteringen in uw projecten en processen

 • Analyseer projecten direct nadat ze zijn opgeleverd
 • Stel vast welke projecten bovengemiddeld zijn en welke onderpresteren
 • Verzamel feitenmateriaal ter referentie
 • Maak gebruik van de ingebouwde statistische tools
 • Creëer uw eigen metrieken en doeltrends
 • Maak overzichten, grafieken en tabellen op maat voor uw organisatie
 • Ervaar wat het opleververmogen is van uw eigen organisatie

Met SLIM Metrics verzilvert u de investering in projecten via benchmarking informatie!

SLIM Masterplan

Maak schattingen op portfolio- en programmaniveau

Kunt u moeilijk het overzicht houden in een veranderende omgeving met meerdere projecten?
Bent u niet in staat om snel het effect van scope-uitbreiding door te rekenen?
Weet u niet hoeveel welke mensen en rollen u nodig heeft over een half jaar?
Is uw antwoord ja op een of meer van bovenstaande vragen? Dan is het tijd voor SLIM Masterplan®.

Complexe trajecten lopen vaak niet precies volgens plan. Een verandering ten opzichte van het plan kan positief of negatief zijn. Het kan een actueel gegeven zijn of een aangepaste scope.

Met de ‘what-if simulator’ bent u in staat meerdere projecten met onderling complexe verbindingen als geheel door te rekenen en alternatieven te beoordelen
SLIM MasterPlan is een onmisbaar hulpmiddel als het gaat om portfolio-plannen en het plannen en bijsturen van grotere, complexe systeemintegratie-trajecten
Met de ‘what-if simulator’ in QSM SLIM Masterplan heeft u de mogelijkheid te zien welk effect een verandering ten opzichte van het plan heeft op het gehele portfolio!

Hou overzicht over uw programma’s en portfolio’s

 • Construeer portfolio-plannen door het combineren van diverse programma- en projectplannen
 • Maak de onderlinge relaties van taken en mijlpalen specifiek via de ‘task sequencer’
 • Gebruik de grafieken voor het doorrekenen van het effect van mee- of tegenvallers op de totale doorlooptijd of kosten
 • Pas ingebouwde technieken toe om kritieke paden en risico’s van het portfolio in te schatten
 • Diverse mogelijkheden de overzichten met meer of minder details te tonen

Met QSM SLIM Masterplan kunt u op programma- en portfolio-niveau analyses uitvoeren!

Er zijn verschillende instapmogelijkheden voor onze On Premise Tools

 • We komen graag de On Premise Tools demonstreren
 • Het is mogelijk zelf de tools uit te proberen, bijvoorbeeld SLIM Collaborate en SLIM Estimate
 • Een optie is het tijdelijk uitbesteden van projectanalyses aan QSM en een opleidingstraject in te gaan
 • Tenslotte kan QSM met u ook de ambitie waarmaken van een volledig ingericht Center of Excellence in uw organisatie

Meer weten over onze On Premise tools?