Kostenbesparing

Optimaliseer uw IT-ontwikkeling & beheer en krijg inzicht in de status van uw organisatie.

Kostenbesparing: voorkom onrealistische projecten die kostbaar zijn omdat ze uitlopen en gestart zijn op basis van onrealistische project-delivery schema’s. Met het benchmarken van uw IT-organisatie ten opzichte van de markt, het meten van de productiviteit, of het valideren van uw leverancier op marktconformiteit ziet u direct welke besparingen mogelijk zijn. Want noodzakelijke investeringen kunnen aanzienlijk worden teruggebracht.

  • Een offerte-check geeft duidelijkheid of deze aan de opdracht voldoet en marktconform is.
  • Optimaal inzicht in de financiële geldstromen met een realistische IT-planning.

Oplossingen bij dit thema

IT-Benchmark

Het achteraf vaststellen van de daadwerkelijke omvang en hetgeen is geleverd is noodzakelijk voor een juiste afsluiting van het IT-project. Dat spreekt voor zich. Toch is het aanbevelenswaardig om ook naar de uiteindelijk behaalde productiviteit te kijken, de bruto en netto gerealiseerde functionaliteit en de feitelijke kwaliteit (zoals het aantal defects in de eerste drie maanden na ingebruikname

Audit IT-proces

Hoe is een traject verlopen, waar zaten eventuele knelpunten en waar moet in de toekomst rekening mee gehouden worden om eventueel dispuut te voorkomen of verbeteringen aan te brengen? Wij voeren gericht onderzoek uit met als doel inzicht te geven in de besturing en processen betreffende een traject.

Leveranciersselectie

Heeft u een sourcingcontract of een offerte van uw softwareleverancier ontvangen?
Verbeter uw onderhandelingspositie en krijg inzicht in de marktconformiteit en haalbaarheid van de uitgebrachte offerte door middel van een RFP-scan. U ontvangt, in detail, duidelijkheid over de omvang en haalbaarheid van een project.

Applicatiebeheerscan

De kosten voor beheer bedragen tegenwoordig 70% van de totale kosten van informatiesystemen. Het efficiënt en effectief inrichten van de beheerorganisatie is daarom cruciaal. Onze beheerscan geeft inzicht of het beheer efficiënt wordt uitgevoerd en brengt verbeterings- en besparingspotentieel in kaart

Productiviteitsscan

Welke productiviteit heeft u behaald en waar staat u ten opzichte van de markt en uw concurrenten, hoe verhoudt de doorlooptijd en benodigde inspanning zich tot de hoeveelheid gerealiseerde functionaliteit. Deze productiviteitsscan maakt dit en meer inzichtelijk.

Met ieder van de genoemde onderwerpen draagt QSM bij aan kostenbesparing. Met de leverancier selectie voorkomt u onrealistische projecten!