QSM voor Managers

QSM voor managers

Als manager op verschillende niveaus binnen de organisatie kun je met allerlei vragen zitten rondom de IT-ontwikkeling binnen jouw domein. De meest voorkomende vragen die wij managers helpen te beantwoorden hebben te maken met het rendement van hun investeringen in Informatie Technologie.

Hoe kan je bepalen of de business case die voorligt haalbaar is?

Uit onderzoek van onze partner TOP blijkt dat de meeste business cases worden opgezet als verantwoording voor een project. Anders gezegd: iemand wil een project gaan doen en om de daarmee gepaard gaande uitgaven te verantwoorden wordt gezocht naar “opbrengsten” die groter zijn dan de uitgaven.

QSM voor managers: Hoe kan je bepalen of de business case die voorligt haalbaar is?

Deze aanpak brengt een aantal risico’s met zich mee: Ten eerste stopt het zoeken naar opbrengsten zodra “er meer opbrengsten zijn dan kosten”. Uit onderzoek blijkt dat zeker 20% van de potentiële opbrengsten van een project niet worden geïdentificeerd (en dus ook niet gerealiseerd).

Een ander risico is dat de focus tijdens de realisatie van een project op de kosten ligt. Hierdoor worden in het kader van “kostenbesparingen” vaak beslissingen genomen die ervoor zorgen dat ook de wel geïdentificeerde baten niet volledig worden gerealiseerd.

Kortom zelfs zonder onderschatting van de benodigde inspanning om een project te realiseren zijn er al voldoende valkuilen. Daar komt dan nog bij dat voor de meeste managers IT niet hun primaire aandachtsgebied is.

Meer weten over Business Case Management?

Weten hoe QSM u kan ondersteunen?

Andere vragen die QSM voor managers beantwoordt:

Hoe productief is mijn IT afdeling?

In veel organisaties zijn IT afdelingen getransformeerd naar Agile structuren met (Biz)DevOps teams die zich zowel bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit als met het beheer van de reeds bestaande applicaties. Productiviteit wordt veelal afgemeten aan de ‘Velocity’ die wordt gehaald door het team. Dit heeft echter een subjectief karakter omdat storypoints bij het wijzigen van teams in omvang kunnen variëren.

QSM kan door kalibratie op de achtergrond een gekalibreerde eenheid meegeven aan SP’s, Userstories, Epics, Features etc. Dit alles wordt gerelateerd aan een objectieve functionele maat. Op deze manier kan productiviteit vergeleken worden met een marktgemiddelde cijfers en kan er inzicht worden gegeven in de objectieve productiviteit van scrum teams.

SLIM Collaborate is een SaaS oplossing die u met een paar klikken inzicht geeft in de marktconformiteit van een IT afdeling of afzonderlijke ontwikkelteams op basis van 14.000 afgeronde IT trajecten.

Wat gaat het veranderportfolio kosten?

Om mijn strategische doelstellingen te realiseren heb ik met mijn team een veranderplan opgesteld. Dit vraagt een deel IT (software) ontwikkeling. Deze ontwikkeling vraagt een investering in mensen, tijd en geld. Ik wil graag onderbouwd hebben wat ik realistisch gezien kan verwachten op deze vlakken.

SLIM Collaborate is een SaaS oplossing die u met een paar klikken inzicht geeft in de haalbaarheid van een plan. Als u weet hoe groot het is in termen van Epics, Stories, Functiepunten of andere omvangmaten en u weet hoe lang u erover wilt doen dan ziet u in één oogopslag of dit haalbaar is.

Hoelang duurt het om de veranderingen te realiseren?

Om mijn business case te realiseren heb ik met mijn team een veranderplan opgesteld. Dit vraagt een deel IT (software) ontwikkeling. Deze ontwikkeling vraagt een investering in mensen, tijd en geld. Ik wil graag onderbouwd hebben wat ik realistisch gezien kan verwachten op deze vlakken. In het bijzonder de benodigde tijdspanne die ik moet hanteren.

SLIM Collaborate is een SaaS oplossing die u met een paar klikken inzicht geeft in de haalbaarheid van een plan. Als u weet hoe groot het is in termen van Epics, Stories, Functiepunten of andere omvangmaten en u weet hoeveel resources u beschikbaar heeft dan ziet u in één oogopslag hoeveel doorlooptijd het kost.

Is de IT-sourcing deal die ik ga sluiten marktconform?

Veel IT activiteiten worden uitbesteed aan system integrators, beheerpartijen en andere IT organisaties. Vaak worden hiervoor IT-sourcing deals gesloten. Heeft u een idee of de financiële overeenkomst die hieraan gekoppeld is, reëel is? Zijn de kosten output-baseden fixedprice? Of Time & Material? QSM kan u helpen om contracteringreëel en marktconform te krijgen met daarbij de voorkeur voor output-basedafspraken. Ook en juist binnen Agile context.

SLIM Collaborate is een SaaS oplossing die u met een paar klikken inzicht geeft in de marktconformiteit van een plan of samenwerkingsovereenkomst. Als het nu gaat over softwareontwikkeling, softwareherbouw, infra/technische projecten of (technisch) applicatiebeheer u krijgt snel een inzicht in de haalbaarheid.

Staat uw vraag er niet bij?