Hetzelfde maar anders: Agile projecten

Hetzelfde maar anders: Agile versus Waterval

Het lijkt een uitzonderlijk uitgangspunt:

“Doe wat je kan, neem alle tijd die je wenst en gebruik alle mogelijke resources. Wij accepteren elk resultaat, ongeacht de kwaliteit”.

In de praktijk komt dit ook weinig voor. Toch ontwikkelt menig discussie zich in deze richting als betrokkenen uit de verschillende werelden van systeemontwikkeling elkaar trachten te overtuigen.

De werkelijkheid is natuurlijk veel genuanceerder. Als we ons boven de stammenstrijd verheffen dan is het in essentie “hetzelfde maar dan anders”. Uiteindelijk heeft de business een concrete functionele vraag die gerealiseerd moet worden. Ook is er een verwachting ten aanzien van het moment van leveren. Een inschatting van de noodzakelijke investering lijkt eerder in belang toe te nemen dan af te nemen.

Hetzelfde maar anders: Agile projecten

Wat voedt dan deze ontwikkeling?

“De tijd wordt korter en het is meer van ons allen”.

Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Concurrentieposities, marktvraag en wetgeving wijzigen steeds sneller en hebben impact op hoe organisaties acteren en wat zij leveren. Informatisering is op het kritieke pad van de business gekomen. De snelheid van implementatie bepaalt de time-to-market van een organisatie vandaag.

Op basis van “de kortere tijd” kunnen we niet anders dan continue voortschrijdend inzicht en functionele wijzigingen omarmen. Dit natuurlijk wel binnen grenzen. Er zijn nauwelijks projecten die een vliegtuig wilde bouwen en een duikboot hebben opgeleverd. Voor welke methode we ook kiezen het is evident dat we op managerial level vooraf enigszins inzicht hebben in de Vraag, de Omvang, de Investering, en de Opleverdatum.

Maar het wordt ook “Meer van ons allen”. De ontwikkeling van informatiesystemen is niet meer het primaat van een separate stafafdeling die in isolatie de tijd kan nemen. Besluitvorming, voortgangsbewaking en toezicht op progressie vinden steeds meer plaats tot in de boardroom, en bij grotere investeringen heeft het zelfs belangstelling op RvC niveau. Deze uitbreidende betrokkenheid vraagt om dito informatie, aangepast aan de doelgroep.

Het is om deze reden, dat de vraag naar projectinformatie op diverse niveaus toeneemt. De business manager wil uiteindelijk weten of hij op tijd kan rekenen op de functionaliteit ter ondersteuning van zijn marketingprogramma. De controller heeft toch inzicht nodig in de financiële uitnuttig versus budget. Op directieniveau moeten men kunnen besluiten of een investering wel of niet dit jaar past. En bij projecten in zwaar weer is het essentieel een onafhankelijke feitelijke projectfoto te kunnen opvragen.

Al met al is de conclusie dat voor de puristen “Agile” heel anders is dan “Waterval”. Vanuit de organisatie blijft het echter “hetzelfde project maar dan op een andere wijze”. De vraag naar informatie over omvang, kosten, doorlooptijd en kwaliteit neemt hierbij eerder toe dan af.

Hans Vonk, CEO QSM Europe

Spread the word. Share this post!