Verwachtingsmanagement

Verwachtingsmanagement, keuzes die invloed hebben op haalbaarheid. Elk IT-traject en/of -portfolio kent bepaalde eisen waar binnen het moet worden opgeleverd. Welke keuzes hebben welke invloed op de mate van haalbaarheid? Kortom zaken als verwachtingsmanagement, projectstatus, portfoliomanagement, haalbaarheid van uw IT-projecten zijn voor u dagelijkse vragen. Met diverse scenario’s gebaseerd op uw traject of portfolio ontvangt u feitelijke transparantie en daarmee keuze uit verschillende opties. Dit schept duidelijkheid in uw plan en een onderbouwd uitgangspunt om uw doelstelling te realiseren. Transparantie en duidelijkheid zijn van groot belang om de verwachtingen te managen en op tijd op te leveren.

  • Het monitoren en tussentijds evalueren van IT-processen maakt inzichtelijk welke IT-trajecten wel of niet haalbaar zijn.
  • Antwoord op welke verbeteringen nodig zijn om IT-processen efficiënter in te richten om daarmee de haalbaarheid te vergroten.

Oplossingen bij dit thema

Projectstatus

Hoe staat het IT-project ervoor en als u niks doet hoe en wanneer eindigt het? Om inzicht te krijgen in de huidige status maken wij een ‘projectfoto’.
Dit levert een objectief en op feiten gebaseerd, statusoverzicht. De analyse zoomt in op die aspecten die belangrijk zijn voor de besluitvorming over de wijze waarop het wordt voortgezet.

Portfoliomanagement

Met portfoliomanagement ontvangt u feitelijk inzicht in uw complete IT-portfolio. We starten met inventarisatie van de projecten binnen het portfolio, en creëren inzicht in de huidige status van de projecten, eventueel aangevuld met scenario’s. Daarna volgt een sanity check op de eigen schattingen ten behoeve van de beoordeling van risico’s

Haalbaarheid IT

Hoe realistisch is het IT-plan of offerte van uw leverancier? Wij kunnen uw business case, plan of de offerte van uw leverancier toetsen. Onze scenario-analyse geeft u een onderbouwd uitgangspunt om het traject te realiseren. Met duidelijke parameters die laten zien welke scenario’s realistisch zijn en die u de keuze geven uit het snelste, voordeligste en kwalitatief beste plan.

Audit IT-proces

Hoe is een traject verlopen, waar zaten eventuele knelpunten en waar moet in de toekomst rekening mee gehouden worden om eventueel dispuut te voorkomen of verbeteringen aan te brengen?
Wij voeren gericht onderzoek uit met als doel inzicht te geven in de besturing en processen betreffende een traject.

Productiviteitsscan

Welke productiviteit heeft u behaald en waar staat u ten opzichte van de markt en uw concurrenten, hoe verhoudt de doorlooptijd en benodigde inspanning zich tot de hoeveelheid gerealiseerde functionaliteit.

Deze productiviteitsscan maakt dit en meer inzichtelijk.

Applicatiebeheerscan

De kosten voor beheer bedragen tegenwoordig 70% van de totale kosten van informatiesystemen. Het efficiënt en effectief inrichten van de beheerorganisatie is daarom cruciaal. Onze beheerscan geeft inzicht of het beheer efficiënt wordt uitgevoerd en brengt verbeterings- en besparingspotentieel in kaart.

Mocht u vragen hebben over verwachtingsmanagement en de keuzes die invloed hebben op haalbaarheid, neem dan contact met ons op.